הָמְּפָלֶּס -  רחוב השומרון 8 תל אביב מיקוד 66050 (תחנה מרכזית ישנה)  03-6881059

חפש במסגרת בשימוש של

קטגוריות >> שוחות ביוב, בורות שאיבה ובורות רקב
 
התקנת אלחוזר במד מים

לחצו לקניה

וידאו - המחשת פעולת מנגנון גרואה

לחצו לקניה

וידאו - הדגמת החלפת בוכנה למנגנון דאל

לחצו לקניה