הָמְּפָלֶּס -  רחוב השומרון 8 תל אביב מיקוד 66050 (תחנה מרכזית ישנה)  03-6881059

חפש במסגרת בשימוש של

מחירון להורדה

         תמונה

תאור הפריט

      מק"ט

מחירון יצרן

יחידת מידה

 

ניפל ביוב כתום 110 15 ס"מ

  פרטים  

55110015

51.31 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 110 25 ס"מ

  פרטים  

55110025

72.75 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 110 50 ס"מ

  פרטים  

55110050

96.49 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 110 75 ס"מ

  פרטים  

55110075

109.81 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 110 100 ס"מ

  פרטים  

55110100

141.54 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 110 150 ס"מ

  פרטים  

55110150

202.95 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 110 200 ס"מ

  פרטים  

55110200

288.95 ₪

יח'

   

צינור ביוב כתום 110 300 ס"מ

  פרטים  

55110300

474.83 ₪

יח'

   

צינור ביוב כתום 110 400 ס"מ SN-4

  פרטים  

55110400

633.16 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 160 25 ס"מ

  פרטים  

55160025

137.46 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 160 50 ס"מ

  פרטים  

55160050

182.16 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 160 75 ס"מ

  פרטים  

55160075

208.53 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 160 100 ס"מ

  פרטים  

55160100

266.00 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 160 150 ס"מ

  פרטים  

55160150

384.45 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 160 200 ס"מ

  פרטים  

55160200

541.84 ₪

יח'

   

צינור ביוב כתום 160 3 מטר

  פרטים  

55160300

887.80 ₪

יח'

   

צינור ביוב כתום 160 4 מטר

  פרטים  

55160400

1,183.52 ₪

יח'

   

צינור ביוב כתום 160 6 מטר

  פרטים  

55160600

1,485.70 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 200 25 ס"מ

  פרטים  

55200025

212.31 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 200 50 ס"מ

  פרטים  

55200050

312.23 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 200 100 ס"מ

  פרטים  

55200100

459.54 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 200 200 ס"מ

  פרטים  

55200200

895.72 ₪

יח'

   

צינור ביוב כתום 200 300 ס"מ

  פרטים  

55200300

1,355.21 ₪

יח'

   

צינור ביוב כתום 200 400 ס"מ

  פרטים  

55200400

1,804.38 ₪

יח'

   

ניפל ביוב כתום 250 25 ס"מ

  פרטים  

55250025

353.32 ₪

יח'

   
[1/3]