סל נירוסטה "8 לגלי טרפ

. 

 

 
מס. קטלוג : 264500
מחיר:  129.77 ₪  יח'