רשת ניקל "8 מרובע מוברג

. 

 

 
מס. קטלוג : 262749
מחיר:  410.00 ₪  יח'