רשת ניקל "4 מרובע מוברג

. 

 

 
מס. קטלוג : 262748
מחיר:  46.82 ₪  יח'