מכסה פליז "4 עגול מוברג

. 

 

 
מס. קטלוג : 261544
מחיר:  33.44 ₪  יח'